Gert Bjerregaard

Byrådskandidat i Aarhus

Kommunalvalget nærmer sig, og med din stemme kan jeg gøre en forskel for Aarhus Kommune. En stemme på mig er en stemme på en selvstændig erhvervsdrivende og trofast Venstre-mand med 20 års erfaring i Aarhus Byråd.

Men det er også en stemme på en ildsjæl, der brænder for foreningslivet og for at sikre god service og infrastruktur - Også uden for Ringgaden.MINE MÆRKESAGER:


STOP PRIVATISERING AF OFFENTLIGE VEJE

Mere end 30.000 borgere bliver påvirket, når kommunen foreslår at privatisere mere end 900 veje i Aarhus Kommune. 


Det er en udgift, som bliver estimeret til at udgøre 10.000.000 kroner om året, som nu skal betales af private personer. Dette dækker asfaltering, snerydning, huller i vejen m.m.

Jeg kæmper imod denne privatisering. Borgerne skal ikke betale den ekstra beskatning. 
INDDRAG BORGERNE I BYUDVIKLINGEN

Infrastrukturen skal kunne følge med byudviklingen i lokalområderne. Det kræver, at byudviklingen sker ét skridt ad gangen - I tæt dialog med borgerne. 


Aarhus vokser og det samme gør vores opland. Vi skal udvikle vores byer i et tempo, hvor alle kan følge med. Vi skal sikre, at der er nok pladser i børneinstitutionerne, mulighed for at få en ældrebolig, og så skal vi udvikle vores bymidter til at blive attraktive samlingspunkter for byens beboere.

En stemme på mig er derfor en stemme på et stærkere opland.
BEDRE RAMMER TIL IDRÆTS- OG FORENINGSLIVET

Idrætsforeningerne er et vigtigt samlingspunkt - især for de unge. Mit mål er at sikre de bedste rammer for et blomstrende foreningsliv med masser af aktiviteter.

Det gælder både i din lokale idrætshal såvel som forsamlingshusene. Alle skal have mulighed for at dyrke den sport man elsker, uanset hvor man bor.

Så lad os udvikle mulighederne for en aktiv livsstil i din lokale by.Kontakt mig